Delta i Acuback-studien

ACUBACK-studien er nå avsluttet. Resultatet av studien vil være klart høsten 2018.

– – –

Denne siden er ment som informasjon om en vitenskapelig studie som skal evaluere om

akupunktur kan bidra til å korte ned tiden til man blir bra ved akutte korsryggsmerter.

Studien utføres ved en rekke legekontorer i Sør-Norge i samarbeid med

Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Hvis du har akutte korsryggsmerter (mindre enn 14 dager), kan du kanskje være med i denne studien.

Etter å ha fått informasjon om studien og samtykket til deltakelse i et spørreskjema,

må du ta ny kontakt med legekontoret  ditt.

Du vil da bli fordelt til enten kontroll-gruppen eller akupunktur-gruppen og

få satt opp time hos legen som skal behandle deg. Du vil så få tilsendt to e-poster.

Det ene inneholder en lenke til et et spørreskjema som må fylles ut før  timen hos legen.

Det andre har lenke til et kort skjema som skal fylles ut etter  konsultasjonen.

I dagene etter timen vil du få e-poster med lenke til nye spørreskjemaer for å evaluere hvordan det går med deg.

Konsultasjonen hos legen vil ikke koste deg noe, og som takk for hjelpen får du et

gavekort på kr 200 etter at du har fullført studien.

Du må være mellom 20 og 55 år for å kunne være med i studien.

Du kan ikke være med dersom du har utstrålende smerter til nedenfor knærne,

er gravid, nylig sykmeldt mer enn 14 dager, uføretrygdet eller har fått akupunkturbehandling siste 14 dager.

Vi minner også om at du ikke kan være med dersom ryggsmertene har vart i mer enn 14 dager.

Om Acuback-studien

Denne siden er ment som informasjon om en vitenskapelig studie som skal evaluere

om akupunktur kan bidra til å korte ned tiden til man blir bra ved akutte korsryggsmerter.

Studien utføres ved en rekke legekontorer i Sør-Norge i samarbeid med

Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

MED_IHS_A

Bakgrunn: 
Ryggsmerter er en vanlig lidelse med store konsekvenser for

den enkelte pasient og for samfunnet. Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter

har som mål for behandlingen å sikre tidlig og god smertelindring for raskt å gjenoppta normale aktiviteter.

Noen allmennleger har god klinisk erfaring med å behandle akutte korsryggsmerter

med akupunktur, til tross for manglende dokumentasjon av effekt for denne behandlingsmetoden.

Formål: 
Målet med denne studien er å evaluere om en enkelt behandling med

akupunktur kan redusere tid til tilfriskning for akutte uspesifikke korsryggsmerter

når det brukes i tillegg til standard ryggbehandling i henhold til nasjonale retningslinjer.

Vi vil også vurdere andre mål for bedring av tilstanden som ryggfunksjon, sykefravær og bruk av medisiner.

Metode: 
Denne studien foregår på flere fastlegekontorer i Sør-Norge,

og totalt vil 270 pasienter bli fordelt tilfeldig til en av to behandlingsgrupper.


Kontrollgruppen vil få standard behandling, mens den andre gruppen får akupunkturbehandling i tillegg.

Ulike fastleger behandler de to gruppene.

Voksne i alderen 20-55 år som kontakter sitt fastlegekontor på grunn av

akutte korsryggsmerter vil bli inkludert. Pasienter med isjias, andre alvorlige sykdommer,

graviditet, nylig sykmeldt mer enn 14 dager og uførepensjon kan ikke være med i studien.

For å være med på studien, må du lese informasjonen og samtykke til deltakelse på siden Delta.

IMG_2467

Om oss

Trygve Skonnord

Holgeir Skjeie

Prosjektledere:

  • Trygve Skonnord, Spesialist i allmennmedisin, Brår legekontor, Re i Vestfold
  • Holgeir Skjeie, Spesialist i allmennmedisin, Hellemyr legekontor, Kristiansand

  Veiledere:

  • Arne Fetveit, førsteamanuensis, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Mette Brekke, professor, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Atle Klovning, førsteamanuensis/seniorforsker, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo

  Samarbeidspartnere:

  • Margreth Grotle, professor, Høyskolen i Oslo og Akershus. forskningsleder, Formi, Oslo Universitetssykehus.
  • Iréne Lund, forsker/fysioterapeut, Karolinska Institutet, Stockholm.
  • Kate Dunn, forsker, Keele University, England.