Helsepersonell

Her vil du finne forskjellig informasjon om studien, alt fra protokoll til godkjenninger og prosedyrer.

Legene  som deltar i studien, fyller ut følgende:

  •  Legeskjema

Detaljert huskeliste  for legene finner du her:

Huskeliste for leger

 

Forskningsassistentene  som deltar i studien, gjennomfører følgende:

1. Be pasienten gå inn på www.acuback.no, følge lenken under Delta og besvare spørsmålene.

2. Randomisering og gi time

3. Send e-poster til pasienten via SESAMe.

4. Fyll ut rapportskjema

Detaljert huskeliste  for forskningsassistentene finner du her:

Huskeliste for forskningsassistenter

 

Protokollen ble publisert i BMJ Open i juni 2012 og den finner du her .

Godkjenning fra Etisk komité finner du her: REK-godkjenning Acuback