Kontakt oss

E-post til prosjektlederne: t.t.skonnord@medisin.uio.no

Følgende legekontorer er med i studien:

Re legegruppe , Revetalgata 52, 3174 Revetal, Vestfold.

Tlf. 333 06 888.

www.relegegruppe.no


Stokke legesenter,  Nygaards Alle 4, 3160 Stokke, Vestfold

Tlf. 333 60 330

www.helserespons.no/web/stokke


Tjenna legekontor,  Søsterdalen 16, 4900 Tvedestrand

Tlf. 371 96 777


Pollen legesenter,  Myreneveien 35, 4847 Arendal, Aust-Agder

Tlf. 37 00 34 50

www.pollenlegesenter.no


Kvadraturen legesenter,   Vestre Strandgate 32, 4612 Kristiansand S

Tlf. 38 12 88 80

www.kvadraturenlegesenter.no


Bystranda legesenter , Østre Strandgate 76 a, 4608 Kristiansand

Tlf. 38 70 86 50

www.bystrandalegesenter.no

Fromreide legesenter,  Kjerrgarden, 5314 Kjerrgarden

Tlf. 56 15 11 40


Måløy legekontor,  Gate 1, nr. 64, 6700 Måløy

Tlf. 57 84 52 30

www.medaxess.no/webhouse/maaloylegekontor


Tingvoll legesenter,  6630 Tingvoll

Tlf. 71 53 24 50

www.tlege.no


Klæbu legesenter,  Tine Buggesv. 1a, 7540 Klæbu

Tlf. 72 83 01 70

www.klabulegekontor.no