Reiseregning

Her er skjema for reiseregning, søknad til Fond 2 samt bekreftelse for dekning av egenandelen til Fond 2.

Reiseregningsskjema  til UiO. Dette kan brukes til reiseregning for forskningsassistenter samt til refusjon av egenandelen  for Fond 2 for legene. Jeg har forhåndsfylt ut hvilken rad de 500 kr skal føres under. Legene MÅ vedlegge kopi av refusjonssøknaden til Fond 2 som dokumentasjon på denne egenandelen. Dette er et krav fra UiO.

Reiseregning Acuback-kurs Son

 

Søknadsskjema  for Fond 2. Det er delvis utfylt for Kurstittel et.c.

Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II Son

 

Bekreftelse  på hvordan utgiftene til Fond 2 er fordelt slik at det ikke skal bli problemer med refusjon. Skriv ut og bruk som vedlegg til søknaden.

Bekreftelse til Fond 2 Son