Meny Lukk

Priser

Priser

Vi følger takstene i Normaltariff for privat legepraksis.

Egenandel ved konsultasjon hos lege…………………. kr. 152,-

   tillegg for spesialist i allmenmedisin…………………… kr. 49,-

   tillegg for pasienter utenfor fastlegeordningen……… kr. 114,-

Egenandel uten konsultasjon hos lege…………………..kr. 54,-

Sykebesøk på dagtid/kveldstid……………………. kr. 240,-/363,-

Tillegg for diverse undersøkelser/behandlinger/tjenester:

 • taking av prøver og innsending av blodprøve……….. kr. 54,-
 • ekspedisjonsgebyr v/ forsendelse av  rekvisisjoner,
 • henvisninger osv. per brev, faks, tlf, e-post …… kr. 59,-
 • sårskift, lite…………………………………………………. kr. 90,-
 • sårskift, stort………………………………………………… kr. 169,-
 • øreskylling…………………………………………………… kr. 60,-
 • frysebehandling av vorter, pr. stk. ………………….. kr. 25,-
 • taking av biopsier………………………………………… . kr. 120,-
 • fjerning av føflekk et.c……………………………………. kr. 120,-
 • suturering av mindre kuttskader………………………. kr. 120,-
 • spirometri…………………………………………………….. kr. 90,-
 • EKG……………………………………………………………… kr. 90,-
 • akupunktur…………………………………………………….. kr. 110,-
 • kortisonsprøyte (Celeston Chronodose)………………. kr. 120,-
 • gynekologisk undersøkelse………………………………. kr. 65,-
 • utstyr til spiralinnsettelse…………………………………. kr. 120,-
 •  Utskrift/kopiering av pasientjournal……………………. kr. 85,-

Attester

Etter veiledende liste i Normaltariffen, bl.a.:

Førerkortattest i anledning søknad om førerkort…..  kr.700,-

Andre attester etter medgått tid, fra kr. 100,-

 

Ikke møtt til time/ avbestilt samme dag……………. kr. 152,-

Ikke møtt til time hos spes. all. medisin……………..kr. 249,-

Fra 24.01.18 har Credicare overtatt våre faktureringer. Dvs. dersom du ikke betaler ved fremmøte, vil giro komme i posten fra Credicare med et gebyr på kr. 59,-.

Revetal 23.05.18